ပရိုမိုးရှင်း

1. Good89 မှနေ့စဉ်ရယူနိုင်သောပရိုမိုးရှင်းများ

5,000+5,000 (ALL Game)
10,000+5,000  pro (slot only )
10,000+10,000 (All Game)
10,000+10,000 (Fishing Pro)
Daily First Deposit 10%
10,000 + 15,000 (slot only – sunday promotion)

2. 5000 သွင်း 5000 ဘောနပ်

[ ငွေပမာဏ – 150,000 ] ရှိမှ အနည်းဆုံးထုတ်နိုင်ငွေ -10,000 ပါ အများဆုံးထုတ်နိုင်ငွေ – 50,000 ပါ (အဖွင့်၀င်အသစ်များအတွက်)

3. 1000 သွင်း 4000 ဘောနပ်

[ ငွေပမာဏ – 20,000 ]ရှိမှ အများဆုံးထုတ်နိုင်ငွေ -5,000 ကျန်အမှတ်များ အကုန်နှုတ်ပါမည် (အဖွင့်၀င်အသစ်များအတွက်)

4. 10,000 သွင်း 5,000 [ daily pro ]

ဆော့မယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်း 15,000 ရမှာဖြစ်ပါတယ် စလော့ သီးသန့်သာဆော့ရပါမည် စုစုပေါင်း ထိုးမှတ် 200,000 ရှိမှ အများဆုံး ထုတ်နိုင်ငွေ – 50,000 ကျန်အမှတ်အားလုံး နှုတ်ပါမည် [တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သာ ]

5. 10000 သွင်း 10000 ဘောနပ်

10,000 သွင်းရင် 10,000 ဘောနပ် ရမှာဖြစ်ပါတယ် ငွေပမာဏ 400,000 ရှိမှ အနည်းဆုံးထုတ်နိုင်ငွေ – 10000 ပါ အများဆုံးထုတ်နိုင်ငွေ – 80000 ပါ [တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သာ ]

မှတ်ပုံတင်ပါ

လော့ဂ်အင်

ပရိုမိုးရှင်း

ဆက်သွယ်ရန်